Select State of SOLAPUR JANATA SAHKARI BANK branch: